Jaarverslagen GI’s/Zorgen om klachtcijfers JBB

Naar aanleiding van mijn blog van gisteren over het jaarverslag van JBB heb ik de nodige reacties gehad van lezers over de verplichtingen van een  GI betrekking tot het bekend maken van hun cijfers. En hoe het met andere GI’s zit ten aanzien van hun informatie en jaarverslagen. Tevens nog een aanvulling op mijn visie ten aanzien van de klachtcijfers van JBB.

Elke GI heeft de verplichting om hun jaarverslagen aan te melden bij het ministerie van VWS. Er is daar een portal waar men de informatie kan uploaden en kan terug vinden. Hier kan iedere burger zoeken naar de gegevens van zijn of haar GI. Daarnaast dient iedere GI ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Ook hier hebben ze een publicatieplicht maar deze geldt alleen voor het financiële jaarverslag. Ook hier kun je, tegen betaling, inzage krijgen in de financiële cijfers van de GI. In hoeverre de GI’s de verplichting hebben om een verslag openbaar te plaatsen op hun website is mij niet bekend.

Kwaliteit sommige verslagen ronduit slecht en soms heel oud

Toen ik op onderzoek zoek was bij de 15 GI’s die zijn aangesloten bij Jeugdzorg Nederland was dat wel even schrikken. De jeugdzorg in Nederland is een behoorlijk gesloten bolwerk die niet graag inzage lijkt te willen geven in hun resultaten. In een aantal gevallen was het verslag zo te vinden, maar bij de meesten koste het wel even tijd en kan me indenken dat iemand die dat niet dagelijks zoekt het ook niet zomaar even kan vinden. Daarnaast waren in een aantal gevallen de laatst gepubliceerde verslagen van 2015 of 2016. Onderaan deze blog heb ik de links gezet naar de meest actuele jaarverslagen die er zijn van de verschillende GI’s.

Maar ook de kwaliteit van de verslagen is soms ronduit triest. In sommige gevallen is de verantwoording op de site niets meer en minder dan een leaflet met wat ze doen en hoe goed ze het dan doen, nauwelijks enige cijfers over hun performance en geen financiële verantwoording. JBRA spant wat dat betreft wel de kroon met een uitgebreide presentatie waar niet 1 cijfer naar voren komt over hun performance.

Maar het lijkt me als GI, die betaald wordt en leeft van gemeenschapsgeld, wel het minste wat ze kunnen doen: jezelf verantwoorden aan de gemeenschap. En doe dat dan niet op sneaky plekken op je website, het kost soms echt heel wat zoekwerk om een jaarverslag te vinden, maar maak te allen tijde een menuknop ‘over ons’ en maak daar een submenu met ‘jaarverslag’.

Mijn blog was mij niet te doen om JBB op voorhand al aan de schandpaal te nagelen. Maar ik was gewoon benieuwd naar de resultaatontwikkeling. Ik had daarvoor eerder al het jaarverslag 2016 bekeken. Maar bij het lezen van 2017 en de opmerking over het lagere aantal klachten was mijn aandacht getrokken en heb toen ook de versie 2016 er nog eens bij gepakt. Hierdoor merkte ik dat er dingen niet klopten en ben eens verder gaan lezen en rekenen.

Echt belangrijke resultaten ontbreken

Overigens verdient JBB wel een compliment. Er zijn maar heel weinig GI’s in Nederland die op een dergelijke uitgebreide manier zichzelf verantwoorden, ook al is het een opgepoetst plaatje voor de buitenwereld. Want de echt belangrijke resultaten staan er niet in (bij geen enkele GI overigens): in hoeveel procent van de dossiers de vooraf gestelde doelen zijn gehaald en in hoeveel procent van de dossiers de doelen niet zijn gehaald en een OTS zonder resultaat is beëindigd. Dit lijken me juist cijfers die van belang zijn voor de gemeenten om te sturen ten aanzien van de inkoop van  de hulpverlening in de eigen omgeving.

Een jaarverslag moet dan ook een duidelijke verantwoording zijn over de ontwikkeling van de GI. Los van de complete financiële jaarcijfers, inclusief de WNT melding over de bezoldiging van de bestuurders, moeten daar ook minimaal de volgende punten in terug komen:

 1. De ontwikkeling van het aantal dossiers, de bereikte resultaten binnen de dossiers
 2. Totaal aantal maatregelen die zijn uitgevaardigd
 3. Hoeveel wisselingen van JZW-ers er zijn geweest in de dossiers en de redenen voor de wisselingen
 4. Het totaal aantal verzoeken naar de rechtbank toe met daarbij aantal toegewezen, afgewezen of aangehouden verzoeken en de beroepen hiertegen
 5. De ontwikkeling van het aantal klachten
 6. De resultaten van de klachtbehandelingen met bij voorkeur een eigen verslag van de klachtencommissie
 7. De wijze waarop gegronde klachten zijn afgehandeld en welke maatregelen genomen zijn
 8. Hoeveel klachten zijn op andere manieren voorgelegd zoals bij de Ombudsman en SKJ-tuchtrecht en wat zijn de uitkomsten hiervan.
 9. De betrokkenheid van de cliënten in de GI
 10. Sociaal jaarverslag wat inzicht geeft in het personeelsverloop, ziekte verzuim etc.
 11. Welke kwalificaties zijn er bij het personeel en welke extra opleidingen of personeel hebben gevolgd in enig jaar.

Waar het om gaat is dat er duidelijkheid gegeven gaat worden zodat gemeenten en de rechtspraak weten met wie ze te maken hebben. Ik kan me heel goed indenken dat een wethouder geen zorg gaat inkopen bij een GI waar ruim 90% van de gegrond verklaarde klachten gaat over de bejegening van de cliënten, waar het slecht gesteld staat met de professionaliteit van de jeugdzorgwerker en  de rechten van de cliënten slecht geborgd zijn. Maar ook niet bij een GI waar bijvoorbeeld meer dan 10% van de dossiers zonder dat de beoogde doelstellingen beëindigd wordt. Het zou goed zijn als het Ministerie van VWS voorwaarden gaat stellen aan de GI’s waaraan de jaarverslagen moeten voldoen en een publicatieplicht op hun eigen site verplichten.

Maatwerk

Met betrekking tot de opleidingen moet er meer inzicht komen in wat de medewerkers voor achtergronden en kwalificaties ze hebben. De rechter moet weten of een GI wel kennis en ervaring heeft van OVS of kinderen die bijvoorbeeld gedialyseerd moeten worden of Autisme of ADHD hebben. Als die specifieke kennis niet aanwezig is dan heeft doorverwijzing naar die GI geen zin. De ervaring nu leert dat elke GI vecht om de dossiers zolang mogelijk vast te houden ook al ontbreekt het aan de specialistische kennis voor een dossier. Want een dossier is geen standaard pakket maar is maatwerk. En daar hoort geen algemene medewerker bij maar een specialist.

Voortbordurend op dat punt blijkt steeds meer dat het systeem van de GI’s als zodanig is achterhaald. Het past niet in de transitie van de zorg waarbij de zorg lokaal georganiseerd moet worden terwijl de GI’s landelijk of regionaal werken. Wat we ook zien is dat de GI’s het  “niet vanzelfsprekend vinden dat ze de beschikkingen naleven”. Gevolg is dat ze volledig eigenwijs de beslissingen van de rechter en de adviezen van de raad of de reclassering naast zich neer lijken te leggen en zelf alle onderzoeken nog eens dunnetjes over doen.  Hiermee wordt zeer veel geld, maar bovendien kostbare tijd in een kinderleven vergooit. Daarnaast is zorg steeds meer maatwerk. In combinatie met de transitie lijkt het zinvoller en efficiënter dat de gemeenten zorg draagt voor de complete afwikkeling van de dossiers. De rechter verwijst een dossier naar de gemeente en die voert onverkort, zonder eigen interpretaties, de beschikkingen uit. Het kan en mag niet zo zijn dat als de rechter op advies van de raad zegt we gaan naar links dat de jeugdzorgwerker zonder blikken of blozen zegt: nee hoor ik ga naar rechts.

Zorgen om klachtcijfers JBB

Na bestudering van alle jaarverslagen, voor zover beschikbaar, ben ik de cijfers over de  klachten bij JBB ook nog in een ander perspectief gaan bekijken: het heeft mijn zorgen over de performance van deze GI enorm laten toenemen. Niet alleen in het absolute totaal aantal klachten staat JBB bovenaan, ook met 56% van de klachten die als gegrond verklaard zijn staan zij eenzaam aan de top. In mijn eerste Quick Scan heb ik geen enkele GI gezien die ook maar in de buurt komt van deze cijfers. En bij geen enkele GI zijn er zoveel gegrond verklaarde klachten over zaken als houding en bejegening, professionaliteit en  het omgaan met de belangen en rechten van de cliënten. Dit zijn voortekenen die duiden ongewenste cultuur van machtsmisbruik en intimidatie. Met een rapport van de Ombudsman Rotterdam, eerder dit jaar, in het hoofd waarin bij JBRR erop is aangesproken dat zij cliënten intimideerden, en wetende dat de oud bestuurder van JBRR nu bij JBB de scepter zwaait, bekruipt mij een angstig gevoel voor een ieder die met JBB te maken heeft. En worden de signalen die ik krijg steeds meer duidelijk en herkenbaarder als patroon in plaats van als incident.

Overzicht GI’s en hun jaarverslagen

 

GI link opmerking
Bureau Jeugdzorg Limburg Jaarverslag 2017  
De Jeugd & Gezinsbeschermers Jaarverslag 2016 2016(!) is het laatste verslag. Voor 2017 is wel de accountantsverklaring gepubliceerd meer zonder cijfers
Jeugdbescherming Brabant Jaarverslag 2017 uitgebreide jaarrekening ontbreekt.
Jeugdbescherming Gelderland Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

2016 is het laatst gepubliceerde verslag. Jaarverslag en Jaarrekening worden apart gepubliceerd
Jeugdbescherming Noord Jaarverslag 2016 2016(!) laatst gepubliceerd. Geen financiële verantwoording te vinden
Jeugdbescherming Overijssel Jaarverslag 2017 Geen financiële verantwoording te vinden
JBRA Jeugdbescherming Amsterdam Jaarverslag 2017 Een knappe brochure echter zonder enige verantwoording over de ontwikkeling in dossiers, klachten, financiën etc. een schaamteloze zelfbevlekking van deze organisatie
JBRR Jeugdbescherming Rotterdam.Rijnmond Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

Laatste verslagen dateren van 2015. Geven nauwelijks inhoudelijk cijfers Ronduit schandalig dat er geen verantwoording wordt afgelegd. Werk aan de winkel voor gemeentes die met deze GI werken.
Jeugdbescherming West Jaarverslag 2017 Leaflet van 2 pagina’s zonder enige inhoud en verantwoording, zelfs het verslag van 2016 was nog beter!
Leger des Heils Jaarverslag 2015 Laatste verslag wat gepubliceerd is dateert van 2015(!!) zeer summier: geen financiële verantwoording, geen inzicht in dossierverloop en klachten
Regiecentrum Bescherming & Veiligheid Jaarverslag 2017 Zeer summier verslag
SAVE Samen Veilig Midden Nederland Jaarverslag 2017 Geen financieel verslag. Wel goed een uitgebreid zelfstandig verslag van de klachtencommissie
Stichting Intervence Jaarverslag 2017 1 pagina met alleen wat algemene cijfers schril contrast met het verslag van 2016. Opvallend er zijn op de site 2 pagina’s met jaarverslagen die niet gelijk zijn met elkaar!
William Schrikker Groep Jaarrekening 2017 Alleeen een jaarrekening met de financiele verantwoording. Er wordt dus geen enkel inzage verleend in de dossierontwikkeling, klachtenprocedures etc.
Jeugd Veilig Verder Jaarverslag 2017 Helemaal niets gepubliceerd alleen een vage belofte dat te gaan doen.

 

2 gedachten over “Jaarverslagen GI’s/Zorgen om klachtcijfers JBB

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s